Curs Introductori de Seitai

Pròxims Cursos

Obert a tothom que desitgi conèixer millor la seva pròpia naturalesa i viure més plenament. Molt interessant per educadors/es, pares/mares, embarassades i parelles.

Curs introductori – grup

El Seitai és una activitat cultural dedicada a la investigació de l’ésser humà i la salut que observa i promou el moviment espontani regenerador, diferent en cadascun de nosaltres, i ens ensenya a aprendre’n d’ell.

El Seitai és molt més que un conjunt de pràctiques, és una filosofia o cultura de vida, respecta el moviment de la vida des de la concepció i pot revertir en la manera en què afrontem l’embaràs, el part, el creixement, l’educació, les relacions humanes en el treball, família, amics, parella, etc…

Els conceptes bàsics que explora el Seitai són l’Autorregulació del Cos, la coordinació de la CVP (eix Cap-Vértebres-Pelvis), les Osseis (maneres de percebre el món i reaccionar enfront d’ell a nivell orgànic, psíquic, energètic i motriu), i la TPE (Tensió Parcial Excessiva).

Les pràctiques bàsiques del Seitai són:

Katsugen Undo: Sentir l’estat de la nostra CVP estimulant el moviment espontani regenerador propi del cos. En la mesura que aquest moviment és més fluït, el nostre cos no només es regenera, sinó que també s’expressa psíquica i corporalment d’una manera més autèntica i més d’acord amb la seva naturalesa.

Yuki: Atendre el nostre organisme a través de les mans. Pot realitzar-se de forma individual o en parella aconseguint una comunicació mútua.

Gyoki: Augmentar la concentració i desenvolupar la capacitat de captar el Ki, l’energia vital, a través d’exercicis respiratoris.

El mínim per fer un curs de grup és de 4 persones. Anem fent segons demanda. Si no n’hi cap programat i esteu interessats ens podeu contactar: info@espaido.com

Anuncis